O rejestracji

Witaj! Cieszę się, że chcesz założyć konto. Rejestracja jest dobrowolna
a dzięki niej uzyskasz szerszy dostęp do oferowanych w witrynie treści, będziesz mógł pobierać pliki oraz dodawać komentarze. Podawane przy rejestracji dane są poufne i nie będą nikomu udostępniane.

Będąc użytkownikiem tej witryny zgadzasz się przestrzegać Warunków korzystania z witryny, z którymi jesteś zobowiązany się zapoznać.

Regulamin

Warunki korzystania z witryny i polityka prywatności

Materiały przedstawione na tej stronie internetowej dostępne są nieodpłatnie i służą celom informacyjnym.
Witryna składa się z części ogólnodostępnej oraz wymagającej zalogowania się.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do witryny Frizo.eu, w tym do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone.

Zawartość witryny Frizo.eu podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być dla żadnych celów rozpowszechniane, udostępniane publicznie lub zmieniane, inkorporowana w innych pracach, publikacjach, stronach internetowych lub jakiejkolwiek formie przekazu elektronicznego bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia. Prawa autorskie regulowane są ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. nr 90, poz. 631).

Logo oraz nazwa Frizo są zastrzeżonymi znakami towarowymi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w witrynie pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były kompletne, prawdziwe oraz aktualne. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych na tej stronie materiałach, ani za rezultaty działań podjętych w oparciu o prezentowane w witrynie informacje, lub informacje zawarte na jakichkolwiek innych stronach internetowych z nim połączonych lub materiałów znajdujących się na tych stronach. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę wykonania stron, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych, wirus komputerowy lub awarię linii albo systemu.

Polityka prywatności

Właściciel witryny Frizo.eu w pełni respektuje poszanowanie prywatności. Dane osobiste nie są przekazywane osobom trzecim, a dostęp do nich ma wyłącznie Administracja witryny. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje dane samodzielnie lub poprosić o ich usunięcie lub zmodyfikowanie.

Użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu potwierdzoną rejestracją wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji materiałów informacyjnych i reklamowych.

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o zmianie regulaminu użytkownicy mogą zostać powiadomieni poprzez umieszczenie adnotacji o zmianach w regulaminie w sekcji informacyjnej witryny. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik poinformuje o tym administratora, który usunie dane użytkownika.