Zmiany w ZHKFwP

Image

W dniu 2 lipca 2016 roku na Walnym Zebraniu ZHKFwP został wybrany nowy zarząd w następującym składzie: Prezes Janusz Fudala, Wiceprezes Joanna Frycze, Sekretarz Izabela Urbaniak, Skarbnik Bogdan Grzyb. Ze względu na wiele próśb od pasjonatów i hodowców koni fryzyjskich zgodziłam się pełnić funkcję sekretarza w zarządzie ZHKFwP. W imieniu całego nowego zarządu ZHKFwP chciałam zapewnić, iż dołożymy starań aby związek funkcjonował jak najlepiej i aby kształtował się zgodnie z potrzebami członków. Ze względu na duży ogrom pracy jaka stoi przed nami prosimy wszystkich o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

W związku z koniecznością wprowadzenia pierwszych zmian ogłoszone zostało nadzwycajne walne zebranie, odbędzie się ono 31 lipca 2016 roku (więcej informacji na stronie i FB ZHKFwP)