Wiosenne próby dzielności ogierów rozpoczęte

4 lutego 2008 roku w Ermelo (Holandia) rozpoczęły się próby dzielności dla ogierów czteroletnich wybranych podczas Centralnej Inspekcji. Do czterech czterolatków dołączyły dwa ogiery, które nie ukończyły prób jesienią 2007 roku (Norbert i Meint S.R.). Dodatkowo ogier Tietze będzie uczestniczył w wersji skróconej. Przed przystąpieniem do prób ogiery musiały przejść jeszcze badanie weterynaryjne, były też jeszcze raz oglądane przez komisję (w ręku i pod siodłem). Negatywna ocena weterynaryjna spowodowała niedopuszczenie 2 ogierów do testów: Nanning J. oraz Meint S.R., dla tego drugiego była to ostatnia szansa. Nanning będzie dopuszczony do testów jesienią.