Wielka aukcja koni

Z początkiem października w Holandii odbyła się druga edycja aukcji koni „Swaeneven Select Sale”.  Jest to elitarna aukcja, na której oferowane na sprzedaż są konie z najwyższej półki. W tym roku wystawiono ponad 40 koni a suma ze sprzedaży osiągnęła 814 300 €! Najwyższą kwotę zapłacono za uznanego na potomstwie, doskonałego ogiera Wierd 409 (Folkert x Reitse) – 115 tyś €. Następnie za kwotę 32 tyś € sprzedano klacz Ster Itske van de Klei (o. Teunis), za 30 tyś € klacz z tytułem Crown Rika fan Unia State (o. Wierd), 22 tyś € klacz Ster Rinsje van Veenoord (o.Heinse), 15 tyś € klacz Model Aukje fan Fjildsicht (o. Fetse). Najwyższą cenę wśród młodych klaczek osiągnęła Eefke fan it Hiem (o. Norbert) – 10 tyś €. Ceny były nieco niższe niż w ubiegłym roku, aczkolwiek aukcję uznano za udaną w dobie ogólnoświatowego kryzysu finansowego.