Tytuły Preferent

Pięć ogierów uzyskało tytuł Preferent przeznaczony dla ogierów dających najlepsze potomstwo. Otrzymał go 18-letni Tsjerk 328 oraz nieżyjące już ogiery: Tsjalling 237, Jochem 259, Lammert 260 and Naen 264.