Tylko jeden nowy ogier

W dniu 10.04.10 r. na zakończenie wiosennego zakładu treningowego ogierów fryzyjskich w Holandii tylko jeden ogier uzyskał licencję na krycie. Jest nim  Tymon fan Bloenhof (Beart 411 x Ulke 338), który od dziś będzie znany jako Tjalbert 460

Sędziowie określili go jako typowego przedstawiciela rasy o dużych zdolnościach oraz nietuzinkowym rodowodzie. Tjalbert prezentuje dobry typ rasowy, perfekcyjny zad oraz dobry ruch w 3 chodach i przydatność zarówno do ujeżdżenia jak i powożenia. Wyniki, jakie uzyskał podczas testów użytkowych są dobre, choć nie wybitne. Jego rodowód, skąd inąd ciekawy, u jednych budzi uznanie, u innych duże kontrowersje. Tjalbert posiada duży inbred (powyżej 8%) ze względu powtarzającą się linię żeńską. Mocna linia żeńska oraz doskonały ojciec mają zapewnić sukces takiego połączenia, za przemawia też całkiem rozsądne spokrewnienie w obrębie rasy wynoszące 17,2%.

Wyniki ogiera Tjalbert z wszystkich prób użytkowych:

próba wierzchowa
stęp, kłus, galop, samonoszenie, przejścia, przydatność, ogółem
6.5- 7.0- 7.0- 7.0- 7.0- 7.0- 76.0

próba zaprzęgowa
stęp, kłus, samonoszenie , przejścia, chęć do pracy, przydatność, ogółem
6.5- 7.5- 7.5- 7.5- 7.0- 7.0- 78.5

powożenie pokazowe
samonoszenie, moment zawieszenia, praca kończyn przednich, praca kończyn tylnych, chęć do pracy, przydatność, ogółem
7.0- 7.0- 7.0- 7.0- 7.5- 7.0- 78.0

Tjalbert 460

 

Drugi ogier, który podszedł do testów użytkowych - Urbanus, niestety nie ukończył ich z pozytywnym wynikiem. Przez cały okres trwania zakładu treningowego wykazywał oczekiwane postępy jednak w ostatnim dniu zawiódł oczekiwania sędziów i pokazał się od złej strony, zwłaszcza bardzo słaba akcja zadu była negowana. W próbie zaprzęgowej uzyskał jedynie 70 puktów z oceną 5.5 za stęp, próba powożenia pokazowego nie była wiele lepsza (73,5 pkt).