Simme stracił licencję

Image

Z począkiem 2014 roku KFPS wydał decyzję o odebraniu licencji na krycie dla ogiera Simme fan Fjildhuzen (Doaitsen x Dirk), własności M. i D. Kozacz a stacjonującego przez ostatnie 4 lata w stajni Dar-Mar (od wiosny 2013 własności ww. stajni). Powodem cofnięcia licencji była niewystarczająca jakość potomstwa Simme oraz zbyt mała ilość jego potomstwa zaprezentowana na przeglądach hodowlanych. Mimo iż sezon krycia już się rozpoczął informacja ta nie została podana do wiadomości publicznej.

 

Od pewnego czasu obowiązują też zaostrzone kryteria dla ogierów, którym przyznaje się pozwolenie na krycie poza Holandią. Są to:
- tytuł Ster
- dobrej jakości rodowód
- pozytywne wyniki badań RTG oraz jakości nasienia
- test IBOP lub ABFP zaliczony na minimum 77 punktów (nowa reguła)