Pozostała tylko dwójka

Do wiosennego zakładu treningowego ogierów fryzyjskich przystąpiła piątka kandydatów. Na samym początku odpadła dwójka: Thomas van de Sanning (Folkert x Pike) i Tiede van Coudenburgh (Tsjalke x Anton) z powodu niewystarczającego wytrenowania i siły fizycznej. Niedługo potem ich los podzielił urodziwy i bardzo nowoczesny syn ogiera Aan - Tide. Do testu wierzchowego przystąpiła więc trójka Tieleman van de Zonschate (Onne x Feitse), Tymon fan Bloemhof (Beart x Ulke) i Urbanus van ‘t Soeskeshof (Doaitsen x Fetse). Po teście wierzchowym, który odbył się dnia 12 marca 2010 roku także Tieleman opuścił zakład treningowy. Urbanus uzyskał wynik 75,5 pkt. a Tymon 76 pkt. Do egzaminu zaprzęgowego w dniu 10 kwietnia 2010 roku podejdą więc te dwa ogiery, synowie bardzo znanych i popularnych ogierów Stb.