Image

Wszystkie 4 ogiery, które przystąpiły do oceny na potomstwie tego roku ukończyły ją pozytywnie!! Są to: Felle 422, Fridse 423, Harmen 424 i Haitse 425.

 

Wszystkie 4 ogiery, które przystąpiły do oceny na potomstwie tego roku ukończyły ją pozytywnie!! Są to: Felle 422, Fridse 423, Harmen 424 i Haitse 425. W tym samym czasie ogłoszono przyznanie 2 nowych tytułów Preferent dla ogierów Teunis 332 i Jasper 366, do których przyczyniła się także pozytywna ocena na potomstwie wyżej wymienionych ogierów.
Nowe wartości hodowlane ogierów do ściągnięcia ze strony KFPS.