Po raz kolejny

Po raz kolejny na Frizo.eu pojawia się wzmianka o sukcesie ogiera fryzyjskiego Teie fan it Hiem. Tym razem zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Tradycyjne Powożenie" w Międzynarodowych Zawodach w Powożeniu w Książu w dniach 11-12 lipca 2014 roku. Zawody te obfitowały w konie rasy fryzyjskiej, w sumie zobaczyć można tam było 11 fryzów (głównie pary) w tym jedna z Holandii.