Ouke, Jillis i Tsjerk odeszły

Z początkiem 2011 roku trzy licencjonowane ogiery fryzyjskie odeszły na wiecznie zielone pastwiska. Ouke 313 (Hearke x Romke) w wieku 23 lat, Jillis 301 (Jochem x Freark) w wieku 26 lat oraz Tsjerk 328 (Feitse x Nanne) w wieku  21 lat. Wszystkie trzy ogiery wpłynęły na całą hodowlę koni fryzyjskich na przestrzeni lat, oczywiście najbardziej zasłużył się legendarny Tsjerk z tytułem Preferent. Ich dzieło będą kontynuować potomkowie - Anders (spokrewniony z ogierem Ouke) ; Abe (syn ogiera Jillis) oraz Aan (wnuk Jillis'a); sześciu synów ogiera Tsjerk.