Nowy ogier z licencją w USA Michiel 445

Nowy ogier z licencją w Ameryce Północnej- Michael W. zarejestrowany jako Michiel 442 (właścicielem ogiera jest Harry Witteveen z Ontario w Kanadzie).
Został uznany za utalentowanego sportowo, jest synem ogiera Tsjerk i klaczy Trudy fan Boalsert (po Leffercie), pochodzi z bardzo dobrej linii żeńskiej. Wśród 4 ocenianych razem z nim ogierów wyróżnił się najwyższymi notami (z wszystkich 3 prób powyżej 77 pkt.)

Po raz pierwszy w historii FHANA (amerykańskiej organizacji zrzeszającej hodowców koni fryzyjskich, działającej pod patronatem FPS) został przeprowadzony, z udziałem komisji holenderskiej, pełny 70-cio dniowy test dla ogierów starających się o licencję na krycie. Odbył się na DG BAR Ranch w Hanford (California), wzięły w nim udział 4 ogiery: Harold, Klaas, Michael i Maurus. Z pozytywnym rezultatem ukończył go jeden ogier- Michael i uzyskał licencję ważną na całym świecie, z możliwością eksportu nasienia. Został zarejestrowany jako Michiel 442. Szczegółowy raport dostępny tutaj: Evaluation Report Michiel 422

Oto wyniki wszystkich koni:


Próba zaprzęgowa

Harold 5 6.5 6 6 7 6 67
Klaas 6.5 6.5 7 6.5 7 7 74.5
Michael 7 7.5 7 7 7 7 78
Maurus 5 6 7 6 7 6 68

kolejno: stęp, kłus, samonoszenie , przejścia, chęć do pracy, przydatność, ogółem

Powożenie pokazowe

Harold 7.5 7 8 6 7 7.5 78.5
Klaas 6.5 6 6.5 6.5 6.5 6 70
Michael 6.5 7 7 7 7.5 7 77
Maurus 332 7 6 6.5 5 6.5 6 68

kolejno: samonoszenie, moment zawieszenia, praca kończyn przednich, praca kończyn tylnych,
chęć do pracy, przydatność, ogółem


Próba wierzchowa

Harold 5.5 5 7 7.5 6 6 68
Klaas Feike 6 6 6.5 7 6.5 6 69.5
Michael 7.5 7 7 7 7 7.5 79
Maurus 5 5 6.5 7.5 6 5.5

kolejno: stęp, kłus, galop, samonoszenie, przejścia, przydatność, ogółem