Kolejne walne zebranie ZHKFwP

Dnia 31 stycznia 2009 roku odbyło się w Warszawie walne zebranie ZHKFwP za 2008 rok. Została ustanowiona Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Dokonano też kilku zmian w Statucie stowarzyszenia.