Internetowe czasopismo o fryzach

Ukazał się pierwszy numer internetowego czasopisma "Friso" skierowanego do miłośników i hodowców koni fryzyjskich. Czasopismo w planach ma być kwartalnikiem, być może w przyszłości będzie się również ukazywać w wersji tradycyjnej "papierowej". Do pobrania ze strony Friso- hodowla koni fryzyjskich