Artykuł o fryzach

Na łamach czerwcowego wydania czasopisma "Fauna i Flora" ukazał się artykuł traktujący o koniach fryzyjskich autorstwa Joanny i Pawła Zarzyńskich. Tekt ilustrowany był fotografiami autorki tej strony- Izabela Grzonka.