Programy IBOP - aktualizacja

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących prób użytkowych IBOP dla koni fryzyjskich wprowadzono na stronie Frizo.eu aktualizację wcześniejszego artykułu, dodano także reguły dla próby powożenia pokazowego. Bezpośreni link do artykułu: IBOP - test użytkowy dla koni fryzyjskich .