Związki hodowców

Związki hodowców na świecie zrzeszające hodowców koni fryzyjskich.
Strona Odsłony
KFPS
Koninklijke Verening "Het Friesch Paarden Stamboek"- Związek holenderski sprawujący patronat nad całą hodowlą koni fryzyjskich.
2133
FHANA
Friesian Horse Association in North America- Związek zrzeszający hodowców amerykańskich, jedna z największych filii KFPS'u.
3849
DFZ
Deutsche Friesenpferde Zuchter- Związek niemiecki, współpracujący ściśle z KFPS i stosujący się do jego reguł.
2732
FPZV
Friesienpferde Zuchterband e.V.- drugi niemiecki związek, niezależny, rządzący się nieco innymi regułami, które od zasad KFPS różniły się głównie ostrością w przestrzeganiu wzorca i zasad hodowlanych. Obecnie FPZV i KFPS zawarły porozumienie.
1968
AFCF
L'Association Française du Cheval Frison- związek hodowców koni fryzyjskich we Francji. Bardzo ładna strona, niestety tylko po francuzku.
1354
AFWHS
Australian Friesian Warmblood Horse Society- australijski związek hodowców koni z domieszką krwi fryzyjskiej. Co ciekawe współpracuje on z KFPS.
1183
FHAGBI
The Friesian Horse Association of Great Britain & Ireland. Stowarzyszenie zrzeszające hodowców koni fryzyjskich w Anglii i Irlandii, współpracujące z KFPS.
2133
FPSSA
Friesian Horse Association of Southern Africa- Związek hodowców koni fryzyjskich w Południowej Afryce, współpracujący z KFPS.
1380
Friesperd
Drugi afrykański związek zrzeszający hodowców koni fryzyjskich. Działa poza patronatem KFPS.
1128
CSFHO
Czesko- słowacki Związek Hodowców Koni Fryzyjskich. Bardzo bogata strona, jak też życie Związku!
1265
RFA
Rosyjski Związek Hodowców Koni Fryzyjskich, jeden z najmłodszych. Rozwój rasy fryzyjskiej w Rosji jest bardzo ambitny, rozpoczęto sprowadzanie doskonałej jakości konie.
1173
FLME
Związek Hodowców Koni Fryzyjskich na Węgrzech, bardzo ładna i interesująca strona obfitująca w informacje.
1160