Jak zarejestrować źrebię?

Tekst ten dotyczy źrebiąt po rodzicach fryzyjskich, które mają prawo rejestracji w holenderskiej Księdze Stadnej (matka i ojciec muszą posiadać rodowód wydany przez KFPS lub FPZV). Nowo narodzone źrebię objęte jest obowiązkiem rejestracji. W tym celu należy wysłać raport z porodu, najlepiej zrobić to w niezbyt długim czasie po porodzie. Jeśli źrebię jest po ogierze holenderskim z pełną licencją, z początkiem roku kalendarzowego powinniśmy otrzymać z FPS’u dokument potwierdzający inseminację, który zawiera formularz do wypełnienia po porodzie. Przykładowy dokument wraz z instrukcją do pobrania: raport z porodu NL . Jeśli jesteśmy członkami ZHKFwP możemy wypełnić raport z porodu dostępny do pobrania ze strony Związku (w języku polskim), w szczególności jeśli ojcem naszego potomka jest ogier Vb Ster z licencją na Polskę (Wigle lub Simme). Rejestracja źrebięcia musi nastąpić najdalej do końca roku kalendarzowego, w innym wypadku aby otrzymać dokumenty konia potrzebne będą testy DNA! Wysłanie raportu z porodu oraz uiszczenie opłaty powoduje wpisanie źrebięcia do Księgi Wstępnej. Potwierdzeniem tego jest otrzymanie dokumentu rejestracyjnego (w kolorze niebieskim). Aby źrebię mogło uzyskać wpis do Ksiąg Stadnych musi zostać zaczipowane.
Znaczniki
75,00% z 8 głosujących uważa to FAQ za pomocne.  Twoim zdaniem to FAQ jest:  pomocne pomocne  nieprzydatne nieprzydatne
FAQ wykonany w oparciu o EasyFAQ