Foal reports for stallions

Dostępny jest już raport źrebięcy ogierów: Michiel, Pier, Stendert, Sake, Sipke, Anders,  Reinder i Sjouke. Do pobrania w dziale Download.

Z raportu wynika, iż najpopularniejsze wśród tych ogierów były Stendert, Pier i Sjouke. Najlepiej na przeglądach natomiast wypadły źrebięta po ogierze Reinder, Sipke, Sake i Anders. Rozczarował nieco swoimi wynikami Stendert, ogier bardzo imponujący, w którym wiele osób pokłada nadzieje. Także potomstwo ogiera Pier wydaje się odbiegać od oczekiwanego pod kątem typu budowy, na szczęście ruch odziedziczyły po swojej wspaniałej linii męskiej. Potomstwo ogierów Sjouke i Sake niestety często zachowuje niekorzystne cechy charakterystyczne dla potomków Doaitsena i jego synów - słaby grzbiet, krótki zad oraz słaba praca kończyn w ruchu, ponadto dużo mocniejszy typ niż oczekiwany po lekkim i sportowym Doaitsenie. Dużo źrebiąt z odmianami (dopuszczalnymi) dały ogiery Sake i Pier - odpowiednio 9% i 7%. W szczegółowej ocenie najlepiej wypadł Reinder, Anders i Sipke (ale u niego oceniono dość małą grupę źrebiąt, jest to ogier stacjonujący w USA). Dla potomstwa ogiera Sjerp nie zrobiono raportu ze względu na zbyt małą ilość źrebiąt urodzonych i przedstawionych do oceny.

 

Raport źrebięcy 2010