Wyniki Inspekcji ogierów 2008 r.

Tegoroczna centralna inspekcja ogierów odbyła się w dniach 11-12 stycznia.

W piątek, 11 stycznia, podczas drugiej rundy inspekcji, prezentowane były młode ogiery - w sumie ponad 300 koni. Te z nich, które zostały pozytywnie ocenione i zaakceptowane przez sędziów, w dniu następnym miały walczyć o "przepustkę" do zakładu treningowego.

Sobotnia trzecia runda młodych ogierów (trzylatków i czterolatków) zakończyła się dopuszczeniem do Centralnego Egzaminu dwudziestu sześciu koni, 23 trzylatków i 3 czterolatków.


Najwięcej dopuszczonych do CE ogierów, bo aż 4, było synami Doaitsena 420.
Trzech swoich synów w CE doczekał się Andries 415 i Beart 411.
Dwóch potomków w CE mają: Olrik 383, Onne 376 i Anton 343.

Następujące ogiery doczekały się tylko (a może "aż") jednego potomka w CE: Dries 421, Ymte 407, Tsjalke 397, Teeuwis 389, Mintse 384, Fetse 349, Folkert 353, Tsjerk 328, Leffert 306, Ids 300.

Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje, jak na przykład cała masa "końskich" sklepów, stoisk ogierników itp. Wszystko trzeba było zobaczyć, załatwić masę spraw, zrobić zakupy. 

 

Niestety, było to związane z opuszczeniem głównej hali. Nie widziałem więc wszystkich 26-ciu skierowanych na próby dzielności ogierów, ale z dużej większości koni, którą widziałem, moim faworytem został czteroletni Nanning J (Anton 343, Lammert).

Po zakończeniu trzeciej rundy młodych ogierów zaczęła się najbardziej wyczekiwana część całej imprezy - czempionat kryjących ogierów.

Konie prezentowane były w grupach wiekowych. Na początek wyszły ogiery ponad 12-letnie, nie biorące już udziału w czempionacie.

Pierwszą prezentowaną grupą koni, dopuszczonych do udział w czempionacie, były ogiery w wieku 10 - 12 lat

Zostały ocenione następująco:
1e pr.: Onne 376, Sape 381, Monte 378, Teeuwis 389
2e pr.: Olrik 383, Tonis 393

W grupie 9-ciolatków i 8-latków były następujące wyniki:

1e pr.: Andries 415, Beart 411, Aan 416, Rik 396, Wobke 403
2e pr.: Brend 413, Tsjalke 397

Druga grupa wiekowa 9-cio i 8-latków (rówieśnicza) została oceniona bardzo surowo. Konie nie podobały się sędziom, przyznali tylko jedną pierwszą premię, tym samym tylko jeden koń przeszedł do następnej "tury" czempionatu:
1e pr.: Wierd 409
2e pr.: Botte 414, Bente 412, Rindert 406, Ait 410, Ymte 407

Kolejną grupę stanowiły ogiery siedmioletnie

To znaczy takie, które licencję zdobyły w 2004 roku. Ta grupa z kolei zachwyciła sędziów, była najmocniejsza, przyznali same pierwsze premie i aż 3 konie z tej grupy dostały przepustkę do finału (standardowo z każdej grupy przechodzą 2 ogiery):
1e pr.: Doaitsen 420, Eibert 419, Dries 421, Beintse 418, Arjen 417

W grupie sześcio i siedmiolatków również zostały przyznane same pierwsze premie:

1e pr.: Haitse 425, Harmen 424, Hinne 427, Gjalt 426, Felle 422

W nielicznej grupie ogierów starszych niż pięcioletnie

(tylko 2 konie), które uzyskały licencję w 2006 roku, przyznano same drugie premie:
2e pr.: Tietse 428, Tsjabring 429

Wszystkie pięciolatki zostały ocenione na pierwszą premię:

1e pr.: Jerke 434, Jense 432, Jisse 433, Jorn 430, Loadewyk 431

Identycznie czterolatki:

1e pr.: Maurus 441, Mewes 438, Lutger 436, Meinse 439, Maeije 440, Maurits 437, Jesse 435

Z każdej grupy do finału przeszły dwa najlepiej ocenione ogiery (na pierwszą premię). Wyjątkiem były dwie wyżej wspomniane przeze mnie grupy.

I tak w finałowej 12-stce znalazły się: Onne 376, Sape 381, Andries 415, Beart 411, Wierd 409, Doaitsen 420, Eibert 419, Dries 421, Haitse 425, Harmen 424, Jerke 434 i Jense 432.

Z dumą dodam, że jest wśród nich ojciec mojej dwulatki, jak również ojciec źrebaczka, którego narodzin spodziewam się w czerwcu. Są też 2 inne ogiery, którymi w przyszłości chciałbym pokryć swoje klacze. Zresztą, cała tegoroczna czołowa 12-stka to bardzo dobre ogiery!

Czempionem rezerwowym w roku 2008 został Beart 411, a czempionem Haitse 425.

 Moim skromnym zdaniem Haitse prezentował się zdecydowanie najlepiej z całej dwunastki, jednym słowem czempionat mu się zasłużenie należał.

© Copyright by Damian Śmiałek