Przepisy

Księgi Stadne dla koni fryzyjskich

Księgi Stadne dla koni fryzyjskich oraz wszelakie regulacje obowiązujące hodowlę koni rasy fryzyjskiej są zupełnie inne niż dla naszych ras rodzimych, jak również są bardziej skomplikowane. Nie ma odrębnej Księgi Stadnej dla fryzów w Polsce, podlegamy pod rejestrację przez FPS- holenderską organizacją sprawującą patronat nad hodowlą koni fryzyjskich. Więcej...

Premie i tytuły

Premie oraz tytuły są wyznacznikiem jakości konia, zarówno pod względem hodowlanym jak i użytkowym (w zależności od tytułu). Od 2008 roku ocenie jak również premiowaniu podlegają wszystkie konie, zarówno wpisane do Księgi Głównej jak i Ksiąg Pomocniczych. Premie i część tytułów nadawane są podczas przeglądów hodowlanych. Więcej...

Wzorzec rasy

Celem hodowli koni rasy fryzyjskiej jest wyhodowanie jak najpiękniejszych koni z zachowaniem typowych dla tej rasy cech zewnętrznych, przy możliwie jak największym ograniczeniu współczynnika spokrewnienia. Ponadto dąży się do spełnienia aktualnie panujących trendów, kładziony jest nacisk na zdobywanie osiągnięć sportowych a także przydatności koni do użytkowania rekreacyjnego.
Więcej...

Selekcja w obrębie rasy fryzyjskiej

Selekcja w obrębie rasy fryzyjskiej ma nieco inny charakter, głównie ze względu na inny wzorzec konia, nastawienie nie kładące ogromnego nacisku na sport, tradycję holenderską. Przedstawione zostały ogólne reguły dotyczące selekcji koni fryzyjskich. Więcej...
Zobacz też…