Raport roczny KFPS- kilka informacji

Co roku holenderski związek zrzeszający hodowców koni fryzyjskich z całego świata publikuje raport zawierający wiele cennych informacji na temat rozwoju hodowli koni tej rasy, sytuacji KFPS’u, głównych wydarzeń i zmian w świecie koni fryzyjskich. Oto kilka najważniejszych informacji z raportu za rok 2008.

Członkowie KFPS

Liczba członków holenderskiego związku jest stabilna, niewielki wzrost obserwowany jest dla rejestracji członków spoza Holandii.
zmiany ilości członków kfps

Wydarzenia

W związku z ekspancją konia fryzyjskiego na świecie zwiększyła się także ilość wydarzeń związanych z tą rasą. Przeglądy hodowlane miały miejsce w kilku nowych krajach (np. w Hiszpanii), w krajach gdzie odbywały się wcześniej poszerzono zasięg. Rozpoczęto testy dla ogierów ubiegających się o licencję w USA, w rezultacie zarejestrowane zostały dwa ogiery- Michiel 442 i Sipke 450. Zaczęto także wprowadzać testy użytkowe IBOP w innych krajach. Być może taki test odbędzie się w tym roku w Polsce.

Ogiery

W 2008 roku 27 ogierów dopuszczono do Centralnego Egzaminu (w 2007 roku- 31) z czego 8 z nich na podstawie satysfakcjonujących wyników uzyskało licencję na krycie (o jeden więcej niż w 2007):

  • Michiel 442 (Tsjerk 328 x Leffert 306)
  • Tjalf 443 (Heinse 354 x Tjimme 275)
  • Norbert 444 (Tsjerk 328 x Hearke 254)
  • Olgert 445 (Ulke 338 x Atse 342)
  • Sjerp 446 (Andries 415 x Pike 316)
  • Stendert 447 (Andries 415 x Piter 312)
  • Pier 448 (Beart 411 x Aiso 279)
  • Sake 449 (Doaitsen 420 x Rypke 321)

5 ogierów przeszło pozytywnie ocenę na potomstwie (Rindert 406, Wierd 409, Bente 412, Aan 416, Doaitsen 420), jeden utracił licencję (Ait 410).

2 ogiery padły: Remmelt 323, Tonis 393.

5 ogierów otrzymało tytuł Preferent: Tsjalling 235, Jochem 259, Lammert 260, Naen 264 i Tsjerk 328.

Rejestracja koni

W 2008 roku dało się zauważyć spadek ilości kryć, których liczba wyniosła 7482 (250 mniej niż w 2007 roku). Zarejestrowano 5373 źrebięta, z czego 97% w Księdze Głównej. 77  źrebiąt zostało zarejestrowanych w Księdze Dodatkowej II, 65 źrebiąt w Księdze Dodatkowej I i 25 źrebiąt w Księdze-D.

Przeglądy

Przeglądy Hodowlane w 2008 roku odbyły się w 75 lokalizacjach poza Holandią (w 46 lokalizacjach na terenie Holandii). Liczba ocenianych koni w Holandii sukcesywnie spada (od 2003 roku) i pokrywa się ze spadkiem ilości kryć. Ilość koni ocenianych poza Holandią nieznacznie wzrasta w przypadku klaczy, co wskazuje na wzrost zainteresowania hodowlą bazującą na koniach dobrej jakości. Na postęp w hodowli wskazuje także wzrastajaca ilość klaczy Ster (tak w Holandii jak i na świecie). Całkowity procent klaczy z tytułem Ster w populacji koni fryzyjskich w roku 2008 kształtował się na poziomie 35%.

ilość ocenionych koni w 2008 roku

   * zmiana statusu na wyższy

©  Copyright by Izabela Grzonka