Artykuły ogólne

Raport roczny KFPS- kilka informacji

Co roku holenderski związek zrzeszający hodowców koni fryzyjskich z całego świata publikuje raport zawierający wiele cennych informacji na temat rozwoju hodowli koni tej rasy, sytuacji KFPS’u, głównych wydarzeń i zmian w świecie koni fryzyjskich. Oto kilka najważniejszych informacji z raportu za rok 2008. Więcej...

Transport koni

Artykuł na temat przepisów regulujących przewóz koni oraz fizjologicznych aspektów transportu tych zwierząt. Kilka porad dla wybierających się w podróż ze swoim pupilem lub szukających przewoźnika. Więcej...

Genetyczne i fizjologiczne podstawy zachowania się koni

Referat naukowy na temat podłoża genetycznego jaki i fizjologicznego zachowania się koni. Traktuje o instynktach, dziedziczeniu, doborze naturalnym, emocjach i stresie u zwierząt. Więcej...

Cukrzyca i syndrom Cushinga u koni

Zagadnienia endokrynopatii u koni nie zajmują wiele miejsca w dostępnej literaturze. Jest to związane z niedostatecznym poznaniem wielu procesów oraz stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniem na rozpatrywanie tego typu problemów. Poza tematyką związaną z rozrodem, schorzenia na tle endokrynologicznym nie należą do częstych ani niebezpiecznych u koni.
Więcej...
Zobacz też…