Ids 300

Ids 300

Data urodzenia: 26.04.1985
Rok uzyskania licencji: 1989 r.
Ocena na potomstwie: 1995 r.
Wzrost: 1.61 m
Ojciec: Hearke 254 Pref.
Matka: Uberta (SP-SP-S-MP)
Ojciec matki: Fokke 217
Linia żeńska: 53
Inbred: 3.12 %
Przekazywanie odmian: 0,3%

Hodowca: H.J. Mulder, Vegelinsoord
Właściciel: Familie van der Aa, Beek en Donk, NL
Stacja: Hestegaarden , Beek en Donk, NL
Ids 300
Ids był typowm ogierem fryzyjskim, o mocnej budowie i ładnym ruchu. To potomek dobrze znanego ogiera Hearke, jednego z lepszych i bardziej znanych w linii Tetmana. Także pod względem linii żeńskiej Ids wywodził się w największej z nich o numerze 50 (kiedyś należał do linii 53, ta jednak została wcielona do linii 50). Ojciec matki Fokke wywodził się natomiast z mniejszej linii męskiej ogiera Ritske.

Jak na swoje czasy Ids był dość popularnym ogierem, dawał średnio ok. 60% potomstwa z I i II premią (ze znaczną przewagą II). Procent klaczy z tytułem Ster równy niecałe 31 nie należał do bardzo dobrych. Jednak był ojcem 2 klaczy Model, jedna z jego córek Sophietje van de Pluum zdobyła tytuł Czempionki Przeglądu w Belgii, a jeden z potomków otrzymał tytuł Sport za liczne osiągnięcia w zawodach.

Ocena na potomstwie pokazała, iż Ids dawał stosunkowo dobre "dzieci"o. Typowo fryzyjskie, dobrze rozwinięte, o bardzo ładnie ukształtowanym kłębie oraz o dobrej jakości kończynach. Stęp jego potomków jest wyjątkowo dobry, kończyny tylne ładnie wkraczają pod kłodę, kłus jest zazwyczaj także zadowalający.

Diagram wartości hodowlanej:

Ids 300

Ocena:

W 6.0 - T 7.0 - C 6.5 - R 7.0 - D 7.0 - P 6.5 - S 6.0 - W n/a - C 9.0 - SB 9.0 - TR 7.0 = 71.0
Pierwsze 3 wartości- chody (stęp, kłus, galop)
Kolejne 4 wartości- próby pod siodłem i w zaprzęgu
Następne 3- charakter (chęć do pracy, charakter, maniery stajenne)
TR- raport z treningu i suma

Statystyki:

Klacze STB: 137
Klacze STB Ster: 58 (30%)
Klacze STB Model: 2

Klacze STB Crown: 1
Klacze Preferent: 3
Wałachy bez tytułu Ster: 17
Wałachy z tytułem Ster: 17
Potomkowie z licencją na krycie: 0
Ogiery vb Ster: 5
Potomstwo z tytułem Sport: 2

Źrebięta:

I premia: 18
II premia: 134
III premia: 109

Kryć rocznie:

1996: 50
1997: 61 
1998: 102
1999: 159
2000: 159
2001: 129
2002: 116
2003: 90
2004: 68
2005: 10
© Copyright by Izabela Grzonka