Pełny papier czyli co nieco o rodowodach

Często możemy usłyszeć zdanie, że dany koń ma pełny rodowód. Jest to dość nieprecyzyjne określenie mogące wprowadzić zamieszanie, bowiem brak pełnego rodowodu nie oznacza, że koń ma niepełne pochodzenie.


Pełny rodowód- w linii żeńskiej Ster- Ster Pref- Ster- Model

 
Określenie pełny rodowód wskazuje, że w 4 pokoleniach wstecz klacze z linii żeńskiej danego konia posiadają tytuł Ster, Model lub Preferent. Świadczy to o dobrej jakości linii żeńskiej, w przypadku klaczy hodowlanej daje sporą szansę, iż jej potomstwo uzyskane w wyniku trafnego doboru ogiera do klaczy będzie dobre. W linii żeńskiej może pojawić się także klacz Stb lub nawet Vb ale z tytułem Preferent- wówczas mamy również do czynienia z pełnym papierem. Zdarzają się przypadki kiedy klacz w wyniku np. niedyspozycji fizycznej pozostanie w Księdze Źrebięcej lub nie otrzyma tytułu Ster ale mimo wszystko sukcesywnie daje dobre potomstwo- gdy dochowa się 4 potomków z tytułem minimum Ster sama otrzymuje tytuł Preferent.

Pełna linia żeńska z klaczą Stb Preferent

Określenie pełny rodowód wskazuje, że w 4 pokoleniach wstecz klacze z linii żeńskiej danego konia posiadają tytuł Ster, Model lub Preferent. Świadczy to o dobrej jakości linii żeńskiej, w przypadku klaczy hodowlanej daje sporą szansę, iż jej potomstwo uzyskane w wyniku trafnego doboru ogiera do klaczy będzie dobre. W linii żeńskiej może pojawić się także klacz Stb lub nawet Vb ale z tytułem Preferent- wówczas mamy również do czynienia z pełnym papierem. Zdarzają się przypadki kiedy klacz w wyniku np. niedyspozycji fizycznej pozostanie w Księdze Źrebięcej lub nie otrzyma tytułu Ster ale mimo wszystko sukcesywnie daje dobre potomstwo- gdy dochowa się 4 potomków z tytułem minimum Ster sama otrzymuje tytuł Preferent.

Gdyby jeszcze bardziej uściślić terminologię tytuł pełny rodowód dotyczyłby jedynie koni jeszcze nie ocenianych jako dorosłe oraz koni dorosłych, ocenionych, które otrzymały premię na Przeglądzie Hodowlanym i wpis do Księgi Głównej. Natomiast w przypadku koni dorosłych z wpisem jedynie do Księgi źrebięcej powinniśmy użyć określenia pełna linia żeńska.

© Copyright by Izabela Grzonka