"Koński" mini słownik polsko - angielsko - holenderski

Mini słownik polsko- angielsko- holenderski zawierający przydatne niekiedy słowa związane z dokumentami dla koni fryzyjskich, częściami ciała konia, ogólnymi pojęciami.

  Budowa konia

budowa_fyza.jpg
 
   1. Uszy- Ears- Oren
   2. Oko- Eye- Oog
   3. Nozdrza- Nostril- Neusgat
   4. Pysk- Mouth- Mond
   5. Wargi- Muzzle- Neusvleugels
   6. Ganasze- Jaw- Kaak
   7. Gardło- Throat- Keel
   8. Szyja- Neck- Hals
   9. Łopatka- Shoulder- Schoulder
  10. Klatka piersiowa- Chest- Boeg (Voorborst)
  11. Łokieć- Elbow- Elleboog
  12. Przedramię- Forearm- Onderarm
  13. Kolano (Nadgarstek)- Knee- Voorknie
  14. Nadpęcie- Cannon- Pijpbeen
  15. Staw pęcinowy- Fetlock joint- Kogel
  16. Kopyto- Hoof- Hoef
  17. Koronka- Coronet- Kroonrand
  18. Pęcina- Pastern- Kootbeen
  19. Żebra- Ribs- Ribben (Borstkas)
  20. Kłoda- Barrel- Romp
  21. Brzuch- Belly- Buik
  22. Słabizna- Flank
  23. Szczotki pęcinowe- Feathers- Vetlokken
  24. Staw skokowy- Hock- Spronggewricht
  25. Podudzie- Gaskin- Schenkel
  26. Staw kolanowy- Stifle- Knie
  27. Pośladki- Buttocks- Broek
  28. Nasada ogona- Dock- Staartinplant
  29. Staw biodrowy- Hip
  30. Zad- Croup- Kruis
  31. Lędźwie- Loin- Lendenen
  32. Grzbiet- Back- Rug
  33. Kłąb- Withers- Schoft
  34. Grzebień szyjny- Crest- Kap (Kam)
  35. Potylica- Poll- Nek

DOKUMENTY

polski- angielski- holenderski

Ksiega Stadna- Studbook- Stamboek
Księga Źrebiąt- Foal Book- Veulenboek
Księga Wałachów- Gelding Book- Ruinenboek
Księga Klaczy- Mare Book- Merrieboek
Księga Dodatkowa- B-Book- Bijboek
płeć- gender- geslacht
numer rejestracyjny- registration number- registratinummer
tatuaż (na języku)- tongue code- tongcode
numer czipa- chip number- chipnummer
data urodzenia- birth date- geboortedatum
współczynnik spokr.- inbreeding coefficient- inteeltcoefficient
imię zarejestrowane- registered name- gregistreerde naam
maść- color- kleur
kary- black- zwart
odmiany- markings- aftekening
kilka białych włosów- a few white hairs- e.w.h.
brak/ żadnych- none- geen
palenie- brand- brandmerk
wysokość w kłębie- height at withers- schofthoogte
premia- premium- premie
nie oceniany- not shown- niet gekeurd
nie premiowany- without premium- niet geprimeerd
nie zarejestrowany- not registered- niet opgenomen
hodowca- breeder- fokker
właściciel- owner- eigenaar

OGÓLNE, HODOWLA

 

koń- horse- paard
roczniak- yearling- enter
dwulatek- two year old- twenter
ogier- stallion- hengst
klacz- mare- merrie
wałach- gelding- ruin
źrebię- foal- veulen
ogierek- colt- hengstveulen
klaczka- filly- merrieveulen
ojciec- sire/father- vader
ogier kryjący- breeding stallion- dekhengst
krycia- covers- dekingen
ilość kryć- number of breedings- aantal dekkingen
uznany na potomstwie- approved on offspring- goedgekeurd op afstammelingen
klacz matka- dam/mother- moeder
linia żeńska- mother(mare)line- stam
źrebna- pregnant/in-foal- drachtige
zarejestrowany- registered- opgenomen
potomstwo- offspring- nakomelingen
stadnina- stable- stal

TRENING

 

nie ujeżdżony- green/not broken- onbeleerd
osiodłać- back-up- terug
ujeżdżenie- dressage- dresseuur
powożenie- driving- mennen
koń wierzchowy- riding horse- rijpaard
koń zaprzęgowy- driving horse- menpaard
koń pokazowy (zaprz.)- showdriving horse- tuigpaard
trening- training- uitbeelding
chęć do pracy- willingness to work- werklust
praca kończyn- legwork- beenwerk
muskulatura- musculation- bespiering
ruch/impuls- movement/impuls- bewegingsuitdrukking
impuls- impulsion- impuls
słaby (ruch)- weak- duwend/slap
mocny (ruch)- powerful- dragend/krachtig
kryjący- roomy- ruim
regularny- regular- veel tact
nieregularny- irregular- weining tact
wysoko unoszone- highly lifted- verheven
chęć do pracy- willingness to work- werklust
maniery stajenne- stall manners- stalgedrag
stęp- walk- stap
kłus- trot- draf
galop- canter- galop
siodło- saddle- zadel

INNE

 

ilość- number- aantal
dane- data- gegevens
pokrój- conformation- gemiddelde
nieżyjący- deceased- gestorven
rok- year- jaar
charakter- character- karakter
typ rasowy- racial type- rastype
ocena/selekcja- inspection/judging- keuring
ocena eksterieru- exterior linear score- fokwaarden exterieur lineair
ocena sportowa- sport value- fokwaarden sportaanleg
ocena prezencji- appreciative value- fokwaarden waarderend
wyniki oceny- inspection results- keurinsgresultaten
wynik oceny na potomstwie- inspection results- keuringsresultaten nakomelingen
współwłaściciel- co-owner- mede-eignaar
bez pozwolenia- not permitted- niet-toegestaan
badanie (naukowe)- research- onderzoek
rejestr- register- register
rejestracja- registration- opnames
zarejestrowany- registered- opgenomen
rejestracja w Księdze Stadnej- registration in studbook- opname stamboek
zarejestrowani synowie stb- registered studbook sons-opname stamboek zonen
procent- percentage- percentage
odmiany dopuszczalne- permitted markings- aftekening toegestaan
odmiany niedopuszcz.- not-permitted markings- aftekening niet-toegestaan
wyniki- results- resultaten
suma- total- totaal
kary płowiejący- faded black- vaalzwart
kary jednolity- jet black- gitzwart
długość- length- lengte
słaby- week- weak/zwak
mały- small- smal/klein
duży- big- groot
prosty- straight- recht
krótki- short- kort
długi- long- lang
wąski- narrow- nauw
szeroki- wide- wijd
wysoki- tall- groot
ciężki- heavy- zwaar
dobry- fine- fijn
ordynarna- plain- onedel
szlachetna- noble- edel
nieregularny- irregular- onregelmatig
dużo- much- veel

  Szkielet konia

szkielet_konia.jpg

1. Żuchwa- Mandible- Onderkaak
2. Kość nosowa- Nasal- Bovenkaak
3. Kręgi szyjne- Cervical vertebrae- Nekwervels
4. Łopatka- Scapula- Schouderblad
5. Staw barkowy- Shoulder joint-Schoudergewricht
6. Kość ramienna- Humerus- Opperarmbeen
7. Staw łokciowy- Elbow joint- Ellebooggewricht
8. Kość nadgarstka- Forearm bone- Onderarm
8a. Kość łokciowa- Ulna - Ellepijp
8b. Kość promieniowa- Radius- Spaakbeen
9. Nadgarstek- Carpus- Voorknie
9a. Kość nadgarstka dodatkowa- Smal metacarpal cośtabone - Haakbeentje
10. Kość śródręcza- Metacarpus- Pijpbeen
11. Staw pęcinowy- Pastern joint - Kogelgewricht
12. Kość pęcinowa- First phalange (long pastern bone)- Kootbeen
13. Kość koronowa- Second phalange (short pastern bone)- Kroonbeen
14. Kość kopytowa- Third phalange (coffin bone)- Hoefbeen
15. Żebra- Ribs- Ribben
16. Kregi piersiowe- Thoracic vertebra- Borstwervels (18)
17. Kręgi lędźwiowe- Lumba vertebra- Lendewervels (6)
18. Kość krzyżowa- Sacrum- Heiligbeenwervels (5)
19. Kręgi ogonowe- Coccygeal/caudal vertebrae- Staartwervels
20. Miednica- Pelvis- Bekken
21. Staw biodrowy- Hip joint- Heupgewricht
22. Kość udowa- Femur- Dijbeen
23. Staw kolanowy- Stifle joint- Kniegewricht
23a. Rzepka- Patella- Knieschijf
24a. Kość piszczelowa- Tibia- Scheenbeen
24b. Kość strzałkowa- Fibula- Kuitbeen
25. Staw skokowy/kość stępu- Calcaneus/fibular tarsal bone- Spronggewricht/-
26. Kość śródstopia- Metatarsus- Pijpbeen
27. Mostek- Sternum- Borstbeen
28. Kość rysikowa- Splint bone- Griffelbeentjes
29. Trzeszczka pęcinowa- Sesamoid bone- Sesambeentjes

  Organy wewnętrzne konia

 organy_wew_konia.jpg

1. Tchawica- Trachea- Luchtpijp
2. Płuca- Lungs- Longen
3. Serce- Heart- Hart
4. Żołądek- Stomach- Maag
5. Jelito- Smal Intestine- Dunne darm
6. Jelito ślepe- Caecum- Blind darm
7. Pęcherz moczowy- Bladder- Blaas
8. Okrężnica- Colon- Karteldarm
9. Przepona- Diaphragm- Middenrif

  Budowa kopyta

budowa_kopyta.jpg

1. Strzałka- Froge- Straal
2. Podeszwa- Sole- Zool
3. Ściana puszki kopyta- Border of wall- Hoomwand
4. Linia biała- White line- Witte lijn
5. Ściana wsporowa- Bar- Steunsel
6. Piętka- Bulb of heel- Hoefbal
 

  Budowa ogłowia i siodła

budowa_oglowia.jpg

1. Nagłówek- Headpiece- Kopstuk
2. Naczółek- Browband- Frontriem
3. Paski policzkowe- Cheekpieces- Bakstuk
4. Nachrapnik- Noseband- Neusdeel
5. Wędzidło- Snaffle bit- Bit
6. Wodze- Reins- Teugels NIC
7. Podgardle- Throatlatch- Keelriem
 

budowa_siodla.jpg

1. Łęk przedni- Pommel- Voorboom
2. Łęk tylni- Cantle- Achterboom
3. Poduszki podbicia- Panel- Zadelkussen
4. Tybinka- Flap- Zweetblad
5. Strzemię- Stirrup- Beugelriem
6. Poduszki kolanowe- Knee roll- Wrong

 

© Copyright by Izabela Grzonka